Archives for 

nea.org.np vacancy

NEA Vacancy for Engineer

 Vacancy for Engineer in NEA NEA नेपाल बिधुत प्राधिकारणमा आज धेरैको सन्ख्यामा ईन्जिनियर हरु माग गरिएको छ । नेपाल बिधुत प्राधिकारण: NEA (Nepal Electricity Authority) is searching for engineers for following posts. electrical engineer -138 (खुल्ला र समबेशी सहित)civil engineer -48 (खुल्ला र समबेशी सहित) mechanical engineer -12 (खुल्ला र समबेशी सहित) computer engineer -6 […] Continue reading →